9 sierpnia 1922

Zagadki

Zadania do nagrody - 9 lipca 1916

 

Kwadrat magiczny.

 

Litery tak poprzestawiać, by w kierunku pierwszym i poziomym daty tosamo znaczenie,

a, a, b, e, c,

e, e, k, l, l

n, n, n, o, o, o,

o, o, o, o, p,

r, r, r, r, w

 

            Znaczenie wyrazów : 1. Księga święta. 2. Pieniądze starożytne. 3. Środek lokomocyi. 4. Miasto 5. Cesarz rzymski.

 

Dział zagadkowy – rozwiązania poprzednich zadań

 

Kwadrat magiczny: Dom, osa, mak.

 

Zagadka: Kara.

 

Szarada: Napoleon.

 

Przysłowiówka: Ruska oświata — to nóż dla brata.

 

Bilety wizytowe: inspektor ogrodów, dozorca szpitala.

 

            Kalendarze „Il. Kur. Codz.“ , jako nagrody za dobre rozwiązanie zadań otrzymali pp.: G. Markówna, Kraków, M. Lewicki, Targanice, K. Dobrzański, Lwów, J. Berezowiecki, Tarnów, H. Stecówna, Rzeszów, J. Napieralski, Trzebinia, J. Kaden, Kraków, Hirsch L. Kraków, J. Malik Bochnia, Z. Kirschówna Kraków.

            Zamiejscowym wysyłamy równocześnie nagrody, miejscowych zaś prosimy o zgłoszenie się osobiste pod odbiór nagród w Adm. „ Il. Kur. Codz.“

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 9 lipca 1916

Zadania do nagrody

Kwadrat magiczny.

 

W kwadraty ustawić litery tak, by czytane w kierunku pionowym i poziomym dały tosamo znaczenie.

1) Mieszkanie.

2) Owad.

3) Roślina.

Dział zagadkowy.

Rozwiązanie:

 

Kwadrat magiczny: Lina, Iwan, nawa, Anam.

 

Przysłowiówka: Głową muru nie przebije.

 

Szarada: Kamienie.

Zadania do nagrody. 18-06-1916

 

Kwadrat magiczny.

Litery tak poprzestawiać, by czytane w kierunku pionowym i poziomym dały to samo znaczenie:

a a a a

a a i i

l m n n

n n w w

         Znaczenie wyrazów: 1) Wyrób z konopi. i) Imię męskie. 3) Część kościoła. 4) Kolonia francuska.

 

Przysłowiówka.