9 czerwca 1923

Zagadki

Zadania i zagadki – N 30

Szarada.

— Dokąd państwo jadą w sierpniu?

 

— Lekarz polecił pierwsze wspak — trzeci pierwszy wolelibyśmy jednak pojechać zagranice, naprzykład na trzecie drugie.

 

— Zdaniem pani ta druga miejscowość jest skuteczniejsza?

 

— Prawdę mówiąc, to kosztuje piąte rubli, co nawet mogłoby zaszkodzić naszej drugiej tzeciej. Pan wie, że nie jesteśmy zamożni. Znam męża i wiem, te będziemy piąte trzecie w najpierwszych hotelach, chociaż drugie piąte myśli byśmy w tańszych i równie dobrych. Piąte drugie myśli przepełnia mi głowę; czuje skrupuły i... dopnę swego. My tam pojedziemy wiesz pani czemu? Na przystani koncertuje tam znakomity cały, a ja przepadam za muzyką.

 

Tygodnik Ilustrowany, 25/31-07-1914

Dla młodzieży z N 30

1. Kwadrat wiejski.

Z liter:

 

 

ułożyć kwadrat, którego wiersz górny, oraz pierwsze litery, czytane z dołu do góry, utworzą wyraz jednobrzmiący, zaś 2, 3, 4 i 5 wiersze, przy czytaniu poziomo – rozmaite wyrazy, mające łączność z życiem na wsi.

 

Znaczenie wyrazów: 1. Roślina pospolita. 2. Robotnik. 3. Ptak. 4. To, co się na wsi wciąż widzi. 4. Imię na wsi coraz rzadsze.

 

2. Zagadka.

Ściągnij z nogi, włóż to w futro

I pij wodę z nich choć jutro.

 

Tygodnik Ilustrowany, 25/31-07-1914

Rebus 178

 

 

 

Rozwiązanie rebusa 176.

Świtanie latem następuje szybko a wcześnie.

 

Tygodnik Ilustrowany, 25/31-07-1914

 

Rozwiązania zadań z N 28

Szarady: Szamerowanie.

 

Dla młodzieży.

1. Zadania lingwistyczno-geograficznego: Szeroko.

2. Dwuznaka: Palisady.

 

Tygodnik Ilustrowany, 25/31-07-1914

Zadania i zagadki – N 29

Szarada.

Obrazek sielski.

— Cóż to, Jagusiu, nie chcesz iść za mąż?

— Pierwsza druga bym się. Mężczyźni bywają różni. Niejeden oczy jak kościelne pierwsze piąte zwraca do piątego pierwszego. A potem bije żonę! Ja się tam mam w czwartej piątej. Mam być nieszczęśliwą, to wolę zostać starą panną.

— Et, męża zawsze znajdą takie, jak ty... Przypominacie drugie piąte.

— Co mi tam komplementy! Muszę dostać mężą, jak trzeciego drugiego. Ma być cierpliwy i pracowity. Innego nie chce. Z innym to tylko wszystko.