24 października 1921

Zagadki

Szarady: Kinematografy.

 

Biletów wizytowych: 1. Sportowiec. 2. Astronom. 3. Portrecista. 4. Pajac cyrkowy.

 

Dla młodzieży.

1. Zagadka ornitologiczne.

Z liter podanych ułożyć nazwy dwóch ptaków u nas pospolitych.

a, a, e, k, k, k, n, o, o, o, p, r, r, s, t, u, w, w.

Szarada.

Potężna trzecia druga! czwarta własność chyża

Najodleglejsze miejsca ku sobie przybliża.

I tylko pierwszy czwarty chyba, siedząc w domu

Co drugiego pierwszego! Nie życzę nikomu

Jego wady. Nafty druga trzecia

Sprawiła, iżem stał się Nababem z waszecia.

Brylanty dziś posiada moja żona Tecia.

Bowiem złota mi wpadła cała pierwsza trzecia,

Moja powieść o wiele dłuższą treść by miała,

Lecz na stole pieczona czeka na mnie cała,

 

Szarady: Jedynaczka.

 

Logogryfu literowego: Prażanin-Warszawa. Znaczenie wyrazów: 1. Nowina. 2. Iłów. 3. Nafta. 4. Arbuz. 5. Żmogus. 6. Aster. 7. Rybka. 8. Pilaw.

 

Dla młodzieży.

1. Do przestawiania sylab: Czaka-kacza.

2. Dla domyślnych: Staje (sta je).

 

Tygodnik Ilustrowany, 04/10-07-1914