6 grudnia 1923

Zagadki

Rozwiązania zadań z N 26

Szarady: Kinematografy.

 

Biletów wizytowych: 1. Sportowiec. 2. Astronom. 3. Portrecista. 4. Pajac cyrkowy.

 

Dla młodzieży.

Dla młodzieży z N 27

1. Zagadka ornitologiczne.

Z liter podanych ułożyć nazwy dwóch ptaków u nas pospolitych.

a, a, e, k, k, k, n, o, o, o, p, r, r, s, t, u, w, w.

Zadania i zagadki – N 27

Szarada.

Potężna trzecia druga! czwarta własność chyża

Najodleglejsze miejsca ku sobie przybliża.

I tylko pierwszy czwarty chyba, siedząc w domu

Co drugiego pierwszego! Nie życzę nikomu

Jego wady. Nafty druga trzecia

Sprawiła, iżem stał się Nababem z waszecia.

Brylanty dziś posiada moja żona Tecia.

Bowiem złota mi wpadła cała pierwsza trzecia,

Moja powieść o wiele dłuższą treść by miała,

Lecz na stole pieczona czeka na mnie cała,

Rozwiązania zadań z N 25

 

Szarady: Jedynaczka.

 

Logogryfu literowego: Prażanin-Warszawa. Znaczenie wyrazów: 1. Nowina. 2. Iłów. 3. Nafta. 4. Arbuz. 5. Żmogus. 6. Aster. 7. Rybka. 8. Pilaw.

 

Dla młodzieży.

1. Do przestawiania sylab: Czaka-kacza.

2. Dla domyślnych: Staje (sta je).

 

Tygodnik Ilustrowany, 04/10-07-1914