23 marca 1923

Zagadki

Rebus - 29.05.1914

 

Tygodnik ilustrowany, 22/29-05-1914

Dla młodzieży - 29.05.1914

Z liter podanych utworzyć trójkąt, którego pierwszy wiersz od góry, oraz pierwsze litery wyrazów, czytane z góry do dołu, utworzą nazwisko znakomitego Polaka.

 

 

Znaczenie wyrazów: 1. Znakomity Polak. 2. Wesoły czas w roku. 3. Ryba. 4. Okres czasu. 5. Rodzaj zwierzęcia. 6. Obca rzeka. 7. Muł w wodzie. 8. Litera.

 

Tygodnik ilustrowany, 22/29-05-1914

Do przestawiania sylab

1. Gdy ojcowska wprost wspak dzieciom wymierza,

Serce jednak ojca miłością uderza.

Szarada - 29.05.1914

Nie uwierzysz, jak jestem strapiony.

Cóż się stało, moje całe?

Wyobraź sobie, panna Marya oznajmiła, że mnie trzecie pierwsze drugie.

A cóż ona właściwie pierwsze drugie?

Powiada, że pierwsze drugie – pierwsze trzecie!

Drugie, drugie! To paradne! Jabym tam nie zaprzątał tem głowy i serca. Trzecie to trzecie.

Dobrze ci mówić ty drugi trzeci. Tobie życie zawsze płynie po różach, ale ja...

 

Tygodnik ilustrowany, 22/29-05-1914

Logograf

Z sylab: ło, fe, tes, na, na, an, ys, e, za, da, hum, ran, bo, te, sel, stwo, ry, nat, me, biel, bar, żeń, ułożyć siedm wyrazów, których pierwsze i ostatnie litery, czytając z góry do dołu, utworzą dwa wyrazy, ściśle zespolone z ostatnimi wynikami komunikacyi.