10 czerwca 1923

Zagadki

Rebus - 22.05.1914

 

Tygodnik ilustrowany, 16/22-05-1914

Dla młodzieży - 22.05.1914

1. Szarada-zagadka.

Kto pierwsze drugie-trzecie czwarte ruble do kieszeni, ten zostaje bogaczem.

Sylaby po złożeniu utworzą nazwę miasta polskiego.

 

2. Do zmiany sylab.

(Dwie sylaby).

Wprost naród swoich wielkich ludzi.

Wspak płynął w kraju, zachwyt budzi.

 

Tygodnik ilustrowany, 16/22-05-1914

Szarada - 22.05.1914

(Wspomnienia ex-ziemianina);

- Tak, tak, panie dobrodzieju. Miało sic niegdyś pierwsze trzecie, trzymało sic doskonałe drugie czwarte. Pachniesz mi jeszcze złocista druga pierwsza pszenicy!

Nasz kochany poeta trzeci wspak dobrze to odczuwał i jeszcze lepiej opisywał. Jak człowiek wspomina te czasy, to coś go tu oto drugie trucie.

Mojej córce trzeciej czwartej, która lubiła kwiaty na drugiem wspak czwartem wprost sprowadzałem rozmaite piękne rośliny. Dziś młode całe śmieje się, żem majątek stracił, bo nie pojmuje, iż konieczność rzuciła mnie na bruk miejski.

 

Tygodnik ilustrowany, 16/22-05-1914