21 czerwca 1921

O kobietach dla kobiet.

Kilka słów o modzie.

Rzecz wielce szczególna, że obecna wojna, pomimo swych licznych niedomagań i braków, wcale ujemnie nie wpłynęła na rozmaitość i barwność strojów kobiecych, niemniej efektownych jak w czasach normalnych zupełnie, kiedy żadna przeszkoda nie tamuje rozwoju pomysłów, a bardziej jeszcze możności ich wykonania. Tworzenie i kombinowanie mód, które dawniej należało do zakresu lepszego krawiectwa, dzisiaj stało się zawodem, wymagającym specyalnych studyów, odpowiedniej kultury zawodowej, subtelnego poczucia piękna, wielkiej fantazyi, a nawet prawdziwego artyzmu. Nic zresztą, dziwnego, w tworzeniu ich biorę, udział najwybitniejsi artyści i znawcy, którzy często całą duszę wkładają w swe kreacye. A rzecz to wcale nie tak łatwa, jak się napozór zda je, gdyż zanim stworzy się rzecz prawdziwie wartościową, trzeba przedtem zwyciężyć masę trudności, obliczyć setki konsekwencyi i ewentualności, wziąć po uwagę mnóstwo okoliczności ubocznych.

 

A jest się z czem przedewszystkiem uwzględniać należy gust publiczności i silniejsze sympatye lub antypatyc ogółu, oparte na tle politycznym; sytuacyę di.a.ndlową, i możność wyprodukowania kub sprowadzenia danego rodzaju towaru, którego pokup ogromnie wzrośnie z chwilą wejścia w modę; nie mniejszą rolę odgrywa tutaj także cena, obojętna może dla sfer bogatszych, ale aktualna niezmiernie dla przeciętnych odbiorców; wreszcie także i dawna moda ma w tym wypadku swój walor, ponieważ w czasach lak ciężkich, jak obecne zadaniem jej jest nie wywoływać zbyt gwałtownych przeskoków, a w następstwie bądź co bądź nieproduktywnych wcale kosztów.

 

Mody różnych krajów wykazują nieraz wybitne różnice, w zasadzie jednak istnieje za-wsze pewna linia wytyczna, dozwalająca wprawdzie na mniejsze lub większe zboczenia od niej, lecz nadającą. przecież stale wszystkiemu wspólną i łatwą do rozpoznania cechę. Tak na przykład najnowsze jesienne mody paryskie wykazują na sobie wybitny wpływ amerykański. Kapelusze są, przeważnie z miękkiego filcu, bez żadnej innej ozdoby, jak szara opaska, a nosi się je bez jakiejkolwiek zasłony łub woalu. Podobnie i suknie utrzymane są w tonie zupełnie spokojnym, przeważnie szarym. To samo powiedzieć można o najnowszej wiedeńskiej modzie jesiennej, z małą zresztą tylko odmianą: kapelusze kształtu Cowboyów zdobi zamiast wstążki pojedynczy pasek ceratowy z klamą, w sukniach, w tonie szarym, jednolitym przeważa muszlin, w kroju skromnym, a jedna ozdobę stanowi pasek.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-07-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.