21 czerwca 1921

Precz z kolczykami!

„Deutsche Kriegsnachrichten" w numerze 7 dnia 1 sierpnia zamieszczają artykuł następujący:
Dla wzmocnienia swego położenia finansowego i gospodarczego ojczyzna wymaga od nas złota pod każdą postacią- Jest to faktem pocieszającym, że obecnie do rzędu zakupującego złoto — dostarczane są w większej ilości ozdoby złote.
Warto przy tej okazyi powtórzyć często wspominane słowa: "Precz z kolczykami!" — teraz bowiem nadarza się sposobność złożenia na ołtarzu ojczyzny szlachetnej ofiary w postaci tej, więcej niż zbytecznej ozdoby, przeciw której i z punktu widzenia kulturalnego łatwo znaleźć zarzuty.

Ofiara ta, miejmy nadzieję, nie byłaby chwilową.; ozdoba ta bowiem, igła której zastosowania należy przekłuwać ucho, stanowi przeżytek zamierzchlej przeszłości, przypomina zwyczaje dzikich plemion, które w stosowaniu ozdób nie cofają się przed zeszpeceniem swego ciała.
Znikły wprawdzie w Europie kółka w nosach — brzęczące ozdoby nóg, przeciw którym gorąco występowali prorocy starego testamentu, pozostały jednak w użyciu kolczyki- Bezwątpienia istnieje b a rta wiele kobiet niemieckich, które z pogardę patrzę na tę pólfearbarzyńskg ozdobę, jako zniekształcającą ucha, jednakże wiele je nosi jeszcze na mocy dawnego przyzwyczajenia.
Czas jest obecnie usunąć zupełnie kolczyki, Równą przysługę zrobi się w ten sposób kulturze, jak bankowi Rzeszy.
Jeżeli zważyć, że państwo niemieckie liczy okrągłe 35 milionów kgbiet, z których niektóre posiadają po parę lub kilka cennych garniturów, to stopiwszy złoto, niośnaby znaczną sumą zasilić zapasy Banku Rzeszy.
A zatem, precz z kolczykami na rzecz ojczyzny niemieckiej!
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-08-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.