25 października 1921

Moda

Nowe kaprysy mody

Obecna moda poświęca szczególną uwagę małym szczególikom tualety, które każe wykonywać z taką pieczołowitością i wyrafinowaniem, że nawet najzawziętsi wrogowie zbytku — niepojętni mężczyźni — muszą ich czarowi ulegać.