23 czerwca 1921

Lekarze krakowscy przeciw wygłodzeniu Galicyi

Tow. lekarskie krakowskie uchwaliło wnieść do Koła polskiego przedstawienie, w którem między innemi powiedziano: Lekarze, stykając się ciągle z najszerszymi kołami ludności ze stanowiska swego zawodu najlepiej mogą ocenić, jak odpowiednie odżywienie wpływa na rozwój, zdrowie i sprawność fizyczną. Teraz, mając ciągle sposobność stwierdzania zgubnego wpływu, jaki obecny głód wywiera na zdrowie naszej ludności, nie mogą lekarze obojętnie przyglądać się kolosalnemu zwiększeniu się ogólnej śmiertelności, w szczególności śmiertelności z gruźlicy, oraz degenracyi fizycznej, jakiej ulega młode pokolenie, nie otrzymujące pożywienia, potrzebnego dla normalnego rozwoju i wzrostu.

            Wobec tego lekarze, zebrani na posiedzeniu Towarzystwa lekarskiego krakowskiego w dniu 6 czerwca 1917 r. , zwracają się do Koła polskiego o jak najenergiczniejszy protest przeciwko umniejszaniu racyi chleba i mąki, a już poprzednio wyznaczonej mniejszej ilości cukru, niż ludności innych krajów monarchii; zwracają się, do Koła polskiego o bezwzględne domaganie się. traktowania Galicyi na równi z innymi krajami monarchii, o wydanie ściśle przestrzeganego zakazu wywozu wszelkich środków żywności i węgla z kraju, natychmiastowego dowozu środków spożywczych do kraju, oraz o stworzenie komisyj obywatelskich, kontrolujących wydane w tym kierunku zarządzenia.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10 czerwca 1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.