12 sierpnia 1922

Dziwne zjawisko

Czytamy w gazecie sosnowickiej „Iskra":

„Wskutek nienormalnych stosunków, panujących obecnie w naszym kraju coraz częściej dają się zauważyć wśród uboższej ludności dziwne zaiste zjawiska. Pomijajcie choroby oczne, jak kurzą ślepotę“ i t. p., mamy do zanotowania skonstatowany przez miejscowych lekarzy fakt urodzin dzieci z różnego rodzaju zboczeniam i fizycznemi, jako to brak ucha, ręki, nóżki i t. p. W ostatnich zaś czasach stwierdzono, że w powiecie będzińskim urodziło się aż 11 dzieci bez gałek ocznych.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 4-07-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.