18 czerwca 1921

Uroda i zdrowie

Masowo zafrucia grzybami

 

W Turm w Czechach zachorowało wczoraj skutkiem spożycia trujących grzybów 40 osób. Dotychczas zmarło z nich 9.

 Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15 sierpnia 1915

Do Dra Janiszewskiego, naczelnego fizyka

 

Do Dra Janiszewskiego, naczelnego fizyka zwraca się publiczność z prośbą, aby wejrzał w warunki hygieniczne, które wytworzyły się obecnie po wylewie Rudawy na Błoniach i w Parku Jordana. Boisko Cracovii i łąka PP. Norbertanek są zalane dotychczas, w Parku Jordana woda zarówno w kotlince Kościuszki jak w ślimaku po brzegi stoi do tej pory. Jeżeli te zbiorowiska wody nie będą odprowadzone, staną się

Elektromagnes na usługach chirurgii wojennej

 

W chirurgii wojennej zaczęto od niejakiego czasu posługiwać się elektromagnesem i przy jego pomocy usuwać odłamki granatu tkwiące w ciele rannego żołnierza. Wedle, opisu lekarza dra Hoffmeistra na łamach frankfurckiego pisma „Umschau” poczyniono doświadczenia z elektromagnesem dwojakiego rodzaju. W pierwszym wypadku używano elektromagnesów ręcznych, które jako magnetyczne sondy wprowadzono do ciała; narzędzie to jednak da się tylko częściowo sterylizować (uwalniać od drobnoustrojów) i z tego powodu ten sposób nie nadawał się do powszechnego zastosowania. Przy drugiej metodzie dokonywanej za pomocą olbrzymiego elektromagnesu nie wchodzi w grę kwestya sterylizacyi, ponieważ magnes nie dotyka ciała rannego.

Są jednak inne trudności.

Epidemie we Lwowie

 

Komisya Zdrowotnych m. Lwowa ogłosiła cyfry wypadków chorób zakaźnych od dnia 22 czerwca, t. j. od czasu wyzwolenia Lwowa, do d. 1 sierpnia.

            W okresie tym było 259 wypadków cholery u mieszkańców Lwowa 157 wypadków u obcych, których przywieziono do Lwowa.

Pod znakiem cholery

 

Lwów żyje od kilku tygodni pod znakiem cholery, która przybrała cechy epidemii o slabem — na szczęście do tej pory natężeniu.

            Miejskie czynniki we Lwowie i cały świat lekarski czynią wysiłki, mające na celu zapobiegnięcie dalszemu szerzeniu się zarazy. Cholera stanowi też najaktualniejszy temat na łamach prasy lwowskiej.

            W jednym z ostatnich numerów „Kur. Lwowskiego” zajmuje się dr Bandrowski roztrząsaniem pytania: „czy  Lwów jest ogniskiem cholery”