18 czerwca 1921

Uroda i zdrowie

Odczyt o protezach.

 

Pod protektoratem ekscelencyj Pani Amalii Kukowej odbył się wczoraj w sali teatru Nowości odczyt prof. Kadera, obecnie starszego lekarza sztabowego, na temat: „W jaki sposób i o ile podnoszą sztuczne kończyny sprawność zarobkową amputowanych i ich stanowisko społeczne i towarzyskie".

 

Prelegent w barwnych słowach przedstawił historyę powstania protez, następnie ich znaczenie. W szeregu obrazach świetlnych wykazał, że sztuczne kończyny w zupełności, przy pewnej cierpliwości, zastępują amputowanemu naturalne członki, tak w pracy rękodzielniczej jakoteż i na roli. W końcu przedstawił prof. Kader licznemu audytoryum pewnego Wiedeńczyka, któ remu musiano amputować oble ręce i nogi. —

Odczyt prof. Dr Kadera o sztucznych członkach (protezach)

 

Pod protektoratem Excellencyi Jaśnie Wielmożnej Pani Amalii Kukowej odbędzie się w czwartek 17 czerwca o godz. 6 wieczorem w teatrze „Nowości" Starowiślna 21 odczyt naczelnego lekarza sztabowego Prof. Dr Kadera na temat: „O ile osoby pozbawione nóg lub rąk przez zaopatrzenie ich w sztuczne członki (protezy) stają się zdolnemi do pracy i do zajmowania w społeczeństwie wydatnego stanowiska.

 

Na odczycie tym zademonstruje Prof. Dr Kader człowieka pozbawionego rąk i nóg a zaopatrzonego w sztuczne członki, przy równoczesnym użyciu obrazów świetlnych.

Hygiena i zdrowotność cery na wiosnę.

 

(Kilka słów o kąpielach).

Wszystkim cywilizowanym ludziom wiadomo, że kąpiele w ogóle — są niezbędnym, nieodzownym warunkiem zdrowia. Są one nieledwie tak konieczne, jak odżywianie organizmu pokarmami. Człowiek wprawdzie żyć bez kąpieli może, ale zdrowym się czuć nie będzie. Żadne częściowe obmywanie nie zastąpi kąpieli całkowitej, która obejmuje cale ciało, wujka we wszystkie jego pory, oswobadza je od zewnętrznych naleciałości, dając im nową prawidłową energię.

Środek na bezsenność.

Wśród dolegliwości, trapiących ludzkość bardzo poważne miejsce zajmuje bezsenność, której całą dolegliwość ocenić może ten tylko, kto niestety zdążył już jej zakosztować. Pomiędzy wieloma używanymi i gorąco jako „niezawodne" polecanymi środkami, najbardziej istotnie rzetelnym a przedewszystkiem skutecznym jest następujący środek, wypróbowany, wielokrotnie przez profesora Dr. Ebsteina: Leżąc, już w pościeli, należy obie ręce wznieść w górę, ponad głowę, nieco ku tyłowi, i uchwycić w tej pozycyj brzeg łóżka.

W walce z chorobami zakaźnemi

 

Od komisji rozpowszechniania wskazań zdrowotnych komitetu sanitarnego m. Warszawy otrzymujemy następującą odezwę:

 

Do mieszkańców m. Warszawy i przedmieść!

Jednym z najskuteczniejszych środków walki z chorobami zakaźnemi jest zapobieganie rozszerzaniu się zarazków i tępienie ich w samym zarodku. Ażeby to osią gnać należy działać rozważnie i stanawczo.