17 maja 1922

Dyplomacja, wojna

Pisma francuskie donoszą, że znany przywódca separatystów chorwackich. Radicz. miał oświadczyć, iż „delegacja jugosłowiańska w Genui, nie ma prawa przemawiać w imieniu królestwa Serbsko-Chorwacke-Słoweńskiego. lecz co najwyżej w imieniu Serbów. „Kwestia autonomii Chorwacji, mówił Radicz, jest zagadnieniem międzynarodowem. Sprzymierzeńcy mieli zamiar wprowadzić do traktatu pokojowego specjalny, paragraf. uznający Jugosławię jako monarchię federacyjną. To tylko dążności centralistyczne rządu belgradzkiego doprowadziły sprzymierzeńców do zaniechania powyższego zamiaru.

 

Kurjer Poznański, 05-05-1922

Naprężenie stosunków wywołane wojnę domową w Chinach budzi żywy niepokój w Japonii. Minister spraw zagranicznych oświadczył, że Japonia pozostanie wierną polityce nie mieszania się i postępować będzie zgodnie z duchem traktatów zawartych w Waszyngtonie łacznie z Anglją i Stanami Zjednoczonymi, Japonia będzie wspierała wysiłki następujęce do unifikacji i rozwoju Respubliki chińskiej. Rodzi się tylko obawa, żeby wojska sowj. z Czyty korzystając z wycofania armji z Mukdenu, nie zajęły Mandżurii. Gdyby to następiło, można oczekiwać poważnych komplikacyj.

 

Kurjer Poznański, 05-05-1922

Genua AW. Delegacya sowietów zapewnia że postawi wniosek domagający się korektury rosyjskiej granicy kresowej na zachodzie. Przyczyna tego ma być rzekomo wzgląd na chęć swobodniejszego połączenia gospodarczego między Europą środkową a zachodnią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-04-1922

Tokio (PAT) Z powodu przerwania rokowań między Japonią a republiką Dalekiego Wschodu rząd japoński postanowił ponownie wysłać wojska na Syberyę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-04-1922

Paryż (PAT) Radio. Kominikat rządu angorskiego donosi, że na froncie grecko-tureckim panuje żywa działalność bojowa. W odcinku Kodia zaatakowały wojska grecko-tureckie pozycye nieprzyjacielskie i wyparły wojska grackie w kierunku północno zachodnim. W odcinku Eski Szehir przez cały dzień ubiegły trwała ożywiona działalność artyleryi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-03-1922