8 czerwca 1923

Mobilizacja Belgji

Bruksela, 28.7 — Tel. włas. - Mobilizacja Belgji zarządzona została istotnie w niedzielę. Dzienniki wyjaśniają, że to jest „Pół mobilizacja polegająca na doprowadzeniu armji do t. zw. "wzmocnionego stanu pokojowego" przez podwojenie liczebnego składu jednostek militarnych. Powołane mają by pod sztandary klasy powołania z 1912, 1911 i 1910 roku, które razem z powołaniem zeszłorocznem utworzą stutysiączną armję. Mobilizacja powszechna jest przygotowana we wszystkich szczególach. Belgja jest najzupełniej przygotowana na przetrwanie kilkomiesięcznej kampanji.

 

 

Prasa wzywa ludność do spokoju, zapewniając, że są to tylko środki bezpieczeństwa niezbędne na wszelki wypadek.

 

Kurjer Poranny, 29-07-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.