6 czerwca 1923

Rosya burzy pokój Europy!

Zwycięstwo rosyjskiej partyi wojennej. - Mobilizacya wojsk rosyjskich.

Partya wojenna, pod wodzą ministra wojny, Suchomlinowa, tryumfuje. Na propozycyę ministra wojny, rosyjska Rada ministrów uchwaliła wdrożyć energiczną interwencyę z powodu konfliktu austro-serbskiego. Wyrazem tego postanowienia jest właśnie ogłoszona mobilizacya.

 

 

Naczelnym dowódzcą armii rosyjskiej wielki ks. Mikołaj.

W petersburskich kolach wojskowych twierdzą, k wodzami armii rosyjskiej mianowani zostaną generał Rennenkampr z Wilna i generał Iwanow z Kijowa, głównodowodzący obu tych okręgów wojennych. Równocześnie dano do zrozumienia, że naczelną komendę nad rosyjskiemi siłami zbrojnemi w razie wojny obejmie obecny dowódca korpusu gwardyi i gubernator wojenny okręgu petersbuskiego, wielki ks. Mikołaj Mikołajowicz.

 

Przygotowania wojenne Rosyi

Berlin. (Wł.). „Lokal Anzeiger” donosi, że bawiący za granicą oficerowie rosyjscy otrzymali rozkaz natychmiastowego powrotu do swych oddziałów i że na granicach Rosyi poczyniono wszelkie przygotowania, umożliwiające jaknajszybsze przyprowadzenie wojsk do stanu wojennego,

 

Rosya stanie w obronie Serbii.

Petersburg. (Wat.). Dzisiejsza „Nowoje Wremia" zamieszcza szereg artykułów, w których zaznacza, że Austro-Węgry same file byłyby zdecydowane na tak ostry krok wobec Serbii, będący naruszeniem prawa międzynarodowego. Jedno słowo cesarza niemieckiego wystarczyłoby do cofnięcia noty przez Austryę. Cesarz Wilhelm wie, że Rosya będzie musiała stanąć w obronie Serbii. Krok Austryi wobec Serbii oznacza wojnę z Rosyą, a wojna austro-rosyjska musi spowodować współdziałanie Niemiec, co znowu pociąga za sobą także Francyę. Moralna odpowiedzialność za grożące zaprzeczenie równowagi Europy spada na Niemcy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-07-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.