18 sierpnia 1922

Formalne wypowiedzenie wojny przez Niemcy Francji.

Paryż 4-go sierpnia. (Tel. włas. K. W.) - Ambasador niemiecki, von Schoen, wręczył przed odjazdem ministrowi spraw zagranicznych notę, oświadczającą imieniem rządu niemieckiego, iż pomiędzy Francją a Niemcami istnieje już stan wojny.

 

Kurjer Warszawski, 04-08-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.