23 stycznia 1922

Mobilizacya Turcyi.

Turcya ogłasza częściową mobilizacye.

Konstantynopol (B. K.) Rząd turecki ogłasza, iż zachowa się neutralnie, jednak zarządza częściową mobilizacyę. Ogłoszenie mobilizacyi częściowej orzeka, iż zgłosić się ma każdy żołnierz. Jako pierwszy dzień mobilizacyi wyznaczono poniedziałek.

 

Mobilizacya.

Konstantynopol. (B. K.). Częściowa rnobilizacya uchwaloną została na naradzie ministrów w pałacu. Obwieszczono ją już plakatami w Stambule. Od wczoraj wieczora zaprowadzono cenzurę telegramów za granicę. Poczyniono zarządzenia przeciw podrożeniu środków żywności. Ceny cukru i nafty poszły w górę.

 

 

Dekret sułtana.

Konstantynopol (B. K.) Na wczorajszem posiedzeniu Izby deputowanych minister spraw wewnętrznych odczytał dekret sułtana opiewający : Ponieważ wojna austryacko-serbska przybrała charakter ogólny, a Izba posłów uchwaliła:już ważne ustawy, zamyka się sesyę parlamentu. Prezydent Halil wygłosił następnie krótkie przemówienie, w którem podniósł, żee wszyscy Turcy mają w obecnej chwili obowiązek stać silnie przy tronie i poświęcić się obronie ojczyzny.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-08-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.