6 grudnia 1923

Japonia występuje przeciw Niemcom.

Wysłanie noty japońskiej do Niemiec.

C. k. Biuro korespondencyjne donosi:

Berlin, 20 sierpnia.

 

Biuro Wolfa donosi, że tutejszy przedstawiciel Japonii doręczył z rozkazu swego rządu niemieckiemu urzędowi spraw zagranicznych notę, w której, powołując się na sojusz angielsko-japoński, domaga się natychmiastowego wycofania niemieckich okrętów wojennych z wód japońskich i chińskich lub też lada rozbrojenia tych okrętów najpóźniej do 15-go września, bezwarunkowego wydania całego terytoryum Kiauczau, dzierżawionego przez Niemcy urzędnikom japońskim i bezwarunkowego przyjęcia tych żądań najpóźniej do 23 sierpnia.

 

* * *

Powyższe żądania, a nawet

 

Wojna Niemiec z Japonią

była spodziewana przez Niemcy. Według bowiem doniesienia, otrzymanego przez c. k. Biuro korespondencyjne pod datą dzisiejszą, gazeta „Vossische Zeitung", omawiając stanowisko Japonii oświadcza, że jeżeli nawet wojna z Japonią powiększy liczbę przeciwników Niemiec, to jest rzeczą jasną, że decydujące walki, miarodajne dla dalszych wypadków, stoczone będą na terenie europejskim.

* * *

Zatoka Kiauczau leży na południowo-wschodniej stronie półwyspu Szantung. Terytoryum dzierżawione przez Niemcy w Kianczau rozciąga się na dwa południowo-zachodni i północno-wschodni półwysep, które stanowią wrota do 33 km. długiej i 26 km. szerokiej przystani, oraz na łączący oba półwyspy wąski pas wybrzeża.

 

Linie graniczne tego terytoryum zostały określone przez komisyę niemiecko-chińską w roku 1898. Całe to terytoryum obejmuje 515 kilometrów przestrzeni i liczy 84.000 mieszkańców.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-08-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.