15 maja 1921

Nowe klęski Moskali.

Berlin, 23 sierpnia.

Biuro Wolfa donosi: Silne oddziały rosyjskie maszerują na linie Gąbin-Węgobork. Pierwszy korpus armii zaatakował dnia 20 b. ni. ponownie nieprzyjaciela maszerującego na Głąbin i odparł go, przyczem zabrano 8000 jeńców i 8 armat. O dywizyi kawaleryi, która znajdowała się przy korpusie, długi czas nie było wiadomości. Dywizya ta miała starcia z dwoma dywizyami nieprzyjacielskiej kawaleryi i przybyła wczoraj do pierwszego korpusu armii z 500 jeńcami. Dalsze posiłki rosyjskie ruszyły na północ od rzeki Lipiec (Precola) i na południe od Jezior Mazurskich.

 

 

Co do dalszej czynności naszej armii wschodniej musi się jeszcze zachować tajemnicę , aby przedwcześnie nie zdradzić wobec przeciwnika naszych zarządzeń.

 

Gąbin (Gumbinnen) leży w Prusach Wschodnich w oddaleniu 32 klm od granicy rosyjskiej, na linii kolejowej, prowadzącej od Wierzbołowa do Królewca. Miasto Wegobork (Angerburg) leży również w Prusach Wschodnich. Wegobork oddalony jest od Gląbina o 50 klm na południowy zachód, a od granicy rosyjskiej o 53 klm. Węgobork liczy około 7000 mieszkańców.

 

Lipiec (Pregola); rzeka w Prusach Wschodnich, przepływa koło Wystrucia (Insterburg), wpada pod Królewcem do Morza Bałtyckiego.

 

 

Artylerya niemiecka.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-08-1914 (Ilustr.: Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 14/27-08-1914)

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.