15 maja 1921

Bitwa pod Kozienicami.

Piotrogród (T. A. P.) - Wielką dzielność okazały pułki kaukazkie w bitwach pod Kozienicami. Przez ośm dni trzymały się w błocie na lewym brzegu Wisły, gdzie wszystkie okopy zalewała woda. Pod ogniem ciężkiej artyleryi, odpierając wszystkie ataki Niemców, którzy korzystali z wszystkich dogodności okolicy, niektóre oddziały poniosły ciężkie straty. W jednym pułku zmieniło się w bitwie wskutek ciężkich ran trzech dowódców, ale Kaukazczycy nie oddali ani piędzi ziemi na lewym brzegu Wisły, drogocennej do rozwijania innych wojsk. W najcięższych chwilach znajdowali siły do przejścia do kontrataku i atakując, przeżyli przesilenie bitwy.

 

Działające wraz z Kaukazczykami pułki ze środka Rosyi rywalizowały z nimi w dokonywaniu bohaterskich czynów.

 

Kuryer dla Wszystkich, 22-10-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.