28 listopada 1922

W telegraficznym skrócie (02-02-1915)

= O metropolicie hr. Szeptyckim, przebywającym, jak wiadomo, w Kursku, „Kołokoł" podaje następujące szczegóły: „We wszystkie niedziele i święta uczęszczał do prawosławnych cerkwi i wysłuchiwał w nich całych nabożeństw. Trwało to tak długo, dopóki pewnego razu na nabożeństwie archijerejskiem po ukończeniu liturgii nie zaproponowano hr. Szeptyckieinu, by cerkiew opuścił, ponieważ w liturgii prawosławnej mogą brać udział tylko prawosławni. Wtedy hr. Szeptycki wyszedł z cerkwi i więcej nie zaglądał do prawosławnych cerkwi".

 

= Według ogłoszonych wykazów, dług państwowy Austryi wynosił pod koniec r. z. 13 miliardów, a Węgier 11 i pół miliarda koron.

 

= Wśród wziętej do niewoli załogi zatopionego w Libawie balonu systemu „Parseval", znajduje się lejtnant Schenk,. właściciel dóbr ziemskich w guberniach: inflanckiej, pskowskiej i piotrogrodzkiej. Schenk, jak o „podwójny poddany" po wybuchu wojny wstąpił do służby lotnicze.

 

 

= W Bukareszcie nastąpił wybuch w zakładzie, wyrabiającym naboje dla armii rumuńskiej. Wybuch zabił rumuńskiego majora i chemika, kontrolujących roboty. Wypadek ten wywołał w Rumunii najrozmaitsze pogłoski. Nie brak podejrzeń, skierowanych przeciw Niemcom.

 

Kuryer dla Wszystkich, 02-02-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.