28 czerwca 1922

Legion polski, zorganizowany przez W. Gorczyńskiego w Puławach

Sprawa „Legionów polskich" w Królestwie weszła w nową faze. Komitet narodowy objął nad niemi protektorat, powołując do życia „Komitet organizacyjny", który ma objąć nad temi legionami kierownictwo. Do Komitetu organizacyjnego należą: gen. piechoty Edmund Świdziński (prezes), generałowie: Ludomir Stępowski i Piotr Szymanowski, oraz PP.: Zygm. Balicki, Konst. hr. Broel-Plater, Antoni Sadzewicz i Wit. Gorczyński.

  

Świat, 30.01/5.02-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.