29 listopada 1922

Dzielni lotnicy

Paryż. 22 - Tel. własny. - W przeciągu ostatnich 10 dniach lotnicy francuscy strącili na ziemię 10 samolotów niemieckich. W rozkazie dziennym do armji wymieniono nazwiska 2 najbardziej zasłużonych lotników, którymi są: Pegoud (znany dobrze publiczności warszawskiej z karkołomnych popisów na polu Mokotowskiem, dokonywanych w czerwcu r. p.; przyp. red ) i Gilbert.

Kurjer Poranny, 3-02-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.