17 maja 1922

Spalenie żywcem 2 rannych żołnierzy austryackich

 

Wiedeń, 29 czerwca.

Z kwatery prasowej donoszą o strasznych okrucieństwach jakich się dopuszczali żołnierze rosyjscy, którego to jeden wypadek teraz znów się przedostał do wiadomości publicznej. Podczas bitwy w dniu 10 czerwca koło Barańczy, na północ od Czerniowiec dwaj ciężko ranni żołnierze austryaccy pozostali na polu. Ludność chłopska z Barańczy zajęła się rannymi i przeniosła ich do stodoły. Rosyanie znalazłszy ciężko rannych, podpalili stodołę i strzelali do ludności, która chciała gasić płonącą stodołę. Rosyanie tak długo pozostali na miejscu, aż stodoła z żołnierzami zupełnie się spaliła.

Ilustrowany Kuryer Codzienny , 30-06-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.