18 maja 1922

Lotnik francuski. Brindejonc de Moulinais.

„Secolo" donosi, że 5 lotników francuskich zwróciło się do rządu włos lego z zaofiarowaniem mu swoich usług na czas wojny. Między lotnikami ochotnikami wymienia „Secolo" też znanego lotnika Brindejonca, który dokonał rekordowego lotu Paryż-Warszawa w ciągu jednego dnia i Vedrinesa. Lotnicy francuscy wyczekują jeszcze odpowiedzi włoskiego ministra wojny.

 

Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany, 27-06/03-07-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.