17 maja 1922

Zakaz rozgłaszania strat niemieckich

 

Wydano następujące rozporządzenie: Publikowano i rozgłaszano liczby Ogólnych strat armii i marynarki niemieckiej. Liczby te chociaż opierają się o urzędowy, w listach zawarty materyał, to jednak nie mogą rościć sobie pretensyi do prawdziwości l w części były przesadne. Tego rodzaju doniesienia mogą wśród ludności wywołać bezpodstawne zaniepokojenie zagranicy zaś dać nieprawdziwy obrazek o stanie rzeczy niemieckich. Dlatego

zakazuję bez różnicy wszystkich tego rodzaju rozgłoszeń. Niezastosowanie się do tego zakazu pociągnie za sobą karę aż do roku więzienia.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 7-07-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.