9 sierpnia 1922

Krew legionów

 

„W. Allg. Ztg.” zamieszcza artykuł p. t .:

„Krew Legionów”, w którym na początku przypomina wielką wstrzemięźliwość, z jaką się na ogół zachowywano wobec polskich formacyi zbrojnych. Przebieg wojny przekonał wszystkich nieufnych o wartości legionów polskich, nawet najmniej wierzący ujrzeli dowody bohaterstwa i znaczenia legionów polskich. Coraz jaśniej laicy i niepolitycy, którzy nigdy nie zajmowali się kwestyą polską, zrozumieli, że ostateczne zwycięstwo mocarstw centralnych i zwalczenie Rosyi jest dla narodu polskiego kwestyą żywotną i że w tej wojnie cała przyszłość Polski wchodzi w grę.

Polacy nie mogli i nie chcieli ograniczyć się jedynie do wypełnienia swego obowiązku w armiach austro-węg. i niemieckiej, musieli jeszcze resztę spełnić, musieli jeszcze zadokumentować swą wolę oddania wszelkich sił, jakie mieli, do rozporządzenia do walki przeciw caryzmowi rosyjskiemu, gdyż dla Polaków walka przeciw Moskalowi i caryzmowi jest świętym obowiązkiem, przykazaniem dla utrzymania się przy życiu.

Artykuł przypomina w szczegółach rozmowę korespondenta wiedeńskiego wychodzącego w Piotrkowie „Dziennika Narodowego” z wybitnym austryackim mężem stanu, którą to rozmowę prasa powtórzyła. (Treść rozmowy powyższej umieścił „D. Kur. Codz.“ za jednym z dzienników wiedeńskich. — Przyp. Red.) .

Poszczegółowem omówieniu tej rozmowy, kończy „W. Allg. Ztg.“ :

10 miesięcy panowania rosyjskiego we Lwowie jasno udowodniły, czego Polacy mogą się spodziewać od wyswobodziciela rosyjskiego.

Lwów nauczył się dobrze oceniać przychylność cara dla narodu. Odpowiedź na swoje obietnice generalissimus rosyjski mógł wyczytać z radości, z jaką ludność Lwowa witała oswobodzenie Lwowa. Radość ta i krew legionów polskich, składają wymowne świadectwo, z której strony naród polski oczekuje swego wyswobodzenia.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 7-07-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.