17 maja 1922

Armja belgijska.

Kopenhaga 7-go lipca. (T. wł. K. W.) — Donoszą tu z Hawru, te armja belgijska uległa reorganizacji i otrzymała nową, doskonale zaopatrzoną artylerję. Armję belgijską prawdopodobnie czekają w niedalekiej przyszłości ciężkie walki, gdyż niemcy gromadzą przeciwko pozycjom belgów silną artylerję i przesuwają znaczne oddziały w okolicach Dixmuidenu. Przegląd armji belgijskiej odbył w ostatnich dniach król Albert z prezydentem Poincarem. Obadwaj wygłosili podniosłe, gorące mowy, w których odwoływali się do bohaterskiego, niezłomnego męstwa belgów.

 

Kurjer Warszawski, 08-07-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.