17 maja 1922

Dni panowania rosyjskiego w Warszawie policzone

 

(Telegram prywatny „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”)

Kolonia, 24 lipca.

            „Kölnische Ztg.” donosi: Wojskowy współpracownik „Morgenbladet” w Chrystyanii podkreśla wielkie znaczenie i skutki wtargnięcia wojsk niemieckich do stanowisk rosyjskich na linii Błone — Grójec.

            Z każdym dniem staje się widocznem, iż Rosyanie wkrótce będą musieli opróżnić Warszawę, aby nie narazić się na wielką katastrofę.

 

            Oddanie Warszawy pociągnie za sobą oddanie silnej linii Błonie — Grójec. Polityczne skutki upadku Warszawy są wprost nieobliczalne i pewnością pierwszorzędnego znaczenia dla wyniku całej wojny.

Przygotowania do opróżnienia Warszawy

Amsterdam, 24 lipca.

            „ Daily Telegraph” pisze o pochodzie wojsk sprzymierzonych na wschodzie: Myśl, że sprzymierzeni tak daleko zaszli, jest bolesna. Jeżeli ofenzywa sprzymierzonym uda się także nad Wisłą — a tego należy się obawiać — wówczas kierownictwu rosyjskiemu nie pozostanie nic innego, jak Warszawę opróżnić i cofnąć się na linię obronną wewnątrz Rosyi.

            Byłoby nierozsądnie zaprzeczać, że taki wynik byłby dla Rosyan nieszczęściem. Nie oddaje się wielkich prowincyj, jeżeli je można obronić. Tego nie zmienią przeciwne wiadomości, tembardziej, że sprzymierzeni z każdego sukcesu wyciągają zyski.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25 lipca 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.