28 stycznia 1922

Z LEGIONÓW

 

88 lista strat 2 pułku Legionów Polskich za czas od 24 czerwca do 24 lipca wykazuje następujące straty poniesione.

            Zabici: Władysław Bołda, szer. b .komp.; Antoni Piątek, szer. 7 komp.; Wojciech Boczkala, sze 1 kopm.; Władysław Lipiarz, szer. 9 komp.

            Ranni w batalionie I.:

Stefan Ziernicki, szer. komp.; Franciszek Szwedo, starszy żoł. 1 komp. Wasyl Oleksiuk, sekc. 4 komp.; Zdzisław Pietruszka, szer. 4 komp.; Eugeniusz Kozub, szer. komp.; Józef Hola, sekc. 3 komp.; Stanisław Steszer. I. komp.; Karol Wojnarowski, szer. 2 komp Stanisław Nowicki, szer. 4 komp.; Jan Stebnicki szer. 2 komp.; Józef Pieróg, szer. 4 komp.; Władysław Zarzycki, szer. 3 komp.; Stanisław Freisleben, sekc. 4 komp.

            W batalionie II.: Jan Zembaty, szer. 6 komp.; Jakób Pasik, szer. 6 komp.; Jan Györk, szer. komp.; Jan Strach, szer. 6 komp.

            W batalionie III: Stefan Biestek, chor. 9 komp Jan Wachowicz, szer. 11 komp.; Bazyli Saba; szer. 9 komp.; Józef Ligęza, szer. 9 komp., Franciszek Poniewierski, szer. 9 komp.; Jan Derkać szer. z komp.; Dymitr Hardydziuk, szer. Iz komp. Jan Stupka, sekc. 10 komp.; Julian Schurnitz, szef 10 komp.; Stanisław Zychowicz, szer. 12 komp. Bohdan Konturek, plut. 11 komp.; August Brykstar. żoł. 1 komp.: Franciszek Baran, szer. 1 komp.; Stanisław Riedel, szer. 12 komp.; Karol Bubak. szer. 12 komp.; Jan Drużba, szef. O. K. M nr. 3; Antoni Rytko ,szer. 4 komp.; Bolesław Rybak , szer. 1 komp.; Ludwik Sobieszczański, szer 1 komp.

            W oddziale pionierów: Józef Ptaszyński, szer. Józef Paluch, szer.; Leon Muranyi, sekc.

 

            Odznaczeni Legioniści.

            Za czyny waleczne wobec nieprzyjaciela odznaczeni zostali następujący legioniści,

            Zdzisław Czubiński, sanit. sier. med. II. kl. srebrny; Stanisław Sosin, sanit. kapr. med. II. kl. srebrny; Franciszek Murański, sanit. st. żoł. med. bronzowy; Stanisław Kepisz, sanit. plut. med. bronzowy; Alfred Wołoszyński, sanit. kapral med. bronzowy; Dr Stanisław Mańkowski chor. med. I. kl. srebrny; Tadeusz Król, chor. med. I. kl. srebrny; Salomon Weinreb, plut. med. bronzowy; Piotr Łyko, szer. med. bronz.; Zygmunt Hummer, sekc. med. bronz.; Franciszek Sajewicz, st. żoł. itied. II. kl. srebrny; Michał Golonka sekc. med. II. kl. sr.; Kazimierz Wojakowski sekc. med. II. kl. sr.; Piotr Baran, st. żoł. med. U. kl. sr.; Józef Fijałowicz, szer. med. 1. kl. sr.; Zygmunt Olenski, szer. med. bronzowy; Karol Pelz, szer. med. bronz.; Józef Chojecki, szer. med. II . kl. .srebrny ; Szymon Rolnik, plut. med. II. kl. srebrny; Władysław Senyszyn, celowniczy, med. II. kl. srebrny; Michał Gałązka, sekc. med. bronzowy, Michał Buczko, celowniczy, med. bronz.; Ryszard Lipschütz, sekc. tyt. plut. med. Ii. kl. srebrny; Mendel Katz, służ. Ofic. med. II. kl. srebrny; Franciszek Bertoletti, plut. med. II. kl. srebrny; Edward Richter, cel. ty. kapr. med. broz.; Franciszek Schroller, cel. med. bronz.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 8 sierpnia 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.