17 maja 1922

Generał Januszkiewicz Polakiem

 

Z pism poznańskich dowiadujemy się bliższych szczegółów o osobie b. rosyjskiego szefa sztabu generalnego gen. Januszkiewicza.

            Mianowany szefem sztabu namiestnika Kaukazu hr. Woroncowa-Daszkowa, general Januszkiewicz urodzony w 1868 r. Polak z pochodzenia, był przedewszystkiem teoretykiem wojskowym, skończył akademię wojskową i był później wieloletnim jej profesorem. Szefem jeneralnego sztabu został jeszcze w marcu 1914 r. na wyraźne życzenie W. ks. Mikołaja - i po powołaniu

jenerała Żylińskiego na stanowisko jenerał-gubernatora Królestwa Polskiego. Podczas wojny zasłynął jako pierwszorzędny taktyk, a po opanowaniu Galicyi przez Rosyan popularność jego urosła w calem państwie. Uchodził zawsze za męża zaufania generalissimusa i cieszył się także łaską dworu. Obecnie odchodzi na teren znacznie ciaśniejszy, a jego następca generał Aleksiejew ma za zadanie ratować armię rosyjską od zupełnej katastrofy.

            Ostatnie depesze, które dziś zamieszczamy, donoszą, że razem z generałem Januszkiewiczem odszedł na Kaukaz generalissimus rosyjski W . ks. Mikołaj, który mianowany został nam. Kaukazu.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10 września 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.