17 maja 1922

Car staje na czele armii!

 

Petersburg. (B. kor.). Car Mikołaj wydał rozkaz dzienny do armii, datowany z dn. 5 b.m. następującej osnowy: Dzisiaj objąłem naczelne dowództwo nad całą siłą zbrojną na morzu i lądzie, która operuje na terenie wojennym. W silnej wierze w łaską Boga i z niewzruszoną wiarą w ostateczne zwycięstwo do ostatka spełnimy nasz święty obowiązek obrony ojczyzny i nie uczynimy ujmy honorowi kraju rosyjskiego.

Podp. Mikołaj.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10 września 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.