9 sierpnia 1922

Pochwała dla Legionów

 

Komendant korpusu gen. Korda wydał następujący rozkaz do Legionów:

            Rozkaz Komendy korpusu Nr 58 — Miejsce postoju, dnia 18 października 1915.

            Z żalem żegnam młodocianych bojowników 2-ej Brygady Legionów Polskich, wychodzących ze związku z grupą będącą pod moimi rozkazami.

            Dzielni i zawsze pełni otuchy Legioniści zdobyli sobie niewiędnące wawrzyny, zawsze bijąc się po bohatersku, stawiając wytrwale opór przepotężnym zakusom silnego wroga na krwawych polach Wschodniej Galicyi i na Bukowinie.

            Wypróbowanemu, troskliwemu Komendantowi Pułkownikowi Küttnerowi, jego dzielnym oficerom i Legionistom wyrażam podziękowanie i uznanie w imieniu Najwyższej Służby, życząc w dalszej drodze powodzenia ich orężowi.

Komendant Korda m. p.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22 października 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.