17 maja 1922

Komunikat. angielski.

Amsterdam, 21. października. (W. T. B.) Marszałek polny French donosi: Nieprzyjaciel wczoraj w południe atakował od kamieniołomów aż do Hallach. Po silnem ostrzeliwaniu nie-przyjacielska piechota próbowala atakować na otwartym terenie ale została powstrzymana ogniem artyleryjskim i karabinowym. Następnie nieprzyjaciel wykonał atak bombami na reduty hohenzollernowskie oraz rów fortyfkacyjny nr. 8. Wszystkie ataki zostaly odparte. Nieprzyjaciel poniósł ciężkie straty.

 

 

Kurjer Poznański, 23-10-1915 (Foto.: Praca: tygodnik polityczny i literacki, illustrowany, 17/23-10-1915)

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.