17 maja 1922

Powstanie Arabów przeciw Anglii

 

Konstantynopol. (Tel. wł.).

„Tanin" zamieszcza szczegółowe sprawozdanie bagdadzkiego dziennika „Sada-i-lslam o powstaniu Arabów przeciw Anglikom. Powstanie ogarnęło cały kraj Hadramaut. Zaledwie rozeszła się wieść w Hadramaut, iż kalifat w przymierzu z Austryą i Niemcami wypowiedział wojnę wrogom Islamu: Anglii, Francyi i Rosyi, hakim Dżebelu Nerim w imieniu kalifa proklamował wojnę świętą i

natychmiast wspólnie z Arabami z Chibamu i Bedy napadł na osady angielskie na wybrzeżu południowej Arabii, Angiicy pod osłoną torpedowców wysadzili w zatoce Makalla znaczne posiłki, które natychmiast poszły z pomocą zagrożonym rodakom. Bitwa trwała pięć godzin.

Mimo, iż Anglicy posiadali szybkostrzelne armaty i karabiny maszynowe, zostali otoczeni przez 12.000 Arabów i zmuszeni do poddania się.

Arabowie zdobyli trzy armaty, 7 karabinów maszynowych i wielką ilość karabinów i Innego materyału wojennego. Anglicy opróżnili Makalię. Również większa część kolonii Aden znajduje się w rękach Arabów. Panujące nad zatoką Adenu wzgórza zajęli powstańcy. Z dotychczasowych walk Arabów wynika, iż już w niedługim czasie uda się Anglików wyprzeć z południowej Arabii.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-11-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.