18 maja 1922

Historyczny dzień armiii bułgarskiej

Urzędowy komunikat bułgarski.

Zofia. (B. kor.). Agencya bułgarska. Sprawodane urzędowe o operacyach z 12 bm.:

 

Dzień 12 grudnia pozostanie dniem historycznym dla armii bułgarskiej ł dla bułgarskiego narodu. Dnia tego obsadziła nasza armia trzy ostatnie miasta, które się jeszcze majdowały w rękach nieprzyjaciela, Dojran, Gewgeli i Struga są już obsadzone.

 

Serbowie, Anglicy i Framuzi otrzymali ostatnie cięgi nad brzegami jezior Dojran i Ochrydy. Więc Macedonia jest oswobodzoną. Na macedońskiej ziemi niema już ani jednego nieprzyjacielskiego żołnierza.

 

 

Operacye w dniu tym miały przebieg następujący: Po wczorajszej klęsce Francuzów i Anglików na lewym brzegu Wardaru i przerwaniu ich centrum kolo Furki, cofnął się nieprzyjaciel na neutralny obszar grecki, ścigany aż do granicy greckiej. Koło południa wzięto Dojran. Wojska nasze przy wkroczeniu witano z zapaleni okrzykami na cześć króla i obsypano kwiatami. Wzięci tu jeńcy oraz zabici i ranni nalepą po największej części do X i XXII angielskiej dywizyj, które są całkowicie zniszczone i przy odwrocie porzuciły armaty, broń, karabiny i t. d. Zdobycz. dopiero się przelicza. Wzięliśmy 200 jeńów.

 

Nasza kolumna, ścigająca Francuzów na prawym brzegu Wardaru, odrzuciła nieprzyjaciela na obszar grecki. O godzinie pól do 6 po południu wzięto miasto Gewgeh. Francuzi podpalili podczas odwrotu dworzec kolejowy, koszary, szpitale i wysadzili most kolejowy na Wardarze w powietrze. — Armia generała Sarraila jest odrzuconą na terytoryum greckie na południe od linii Dojran—Gewgeli.

 

Sprawiedliwość nakazuje stwierdzić, że Francuzi biją się o wiele waleczniej od Anglików. W dotychczasowych operacyach przeciw nam brała udział cała armia ekspedycyjna, składająca się z 97.000 Francuzów i 73.000 Anglików z 600 działami polnemi, 130 działami górskiemi i 80 ciężkiemi haubicami.

 

Ostatnie resztki armii serbskiej, które przez Monastyr, Ochrydę i Strugę cofały się do Albanii, cofnęły się, po klęte nad jeziorem Ochrida, na lewy brzeg Czarnego Drinu. Dzisiaj z brzaskiem dnia przekroczyły nasze wojska kolo Strugi rzekę Drin i zaatakowały energicznie Serbów, przyczem wzięły 400 jeńców i zdobyły 3 działa. Pościg odbywa się dalej w kierunku Elbassama Pościg za Anglikami i Francuzami został chwilowo wstrzymany.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-12-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.