17 maja 1922

Zwolnienie od służby palaczy przy pługach parowych

 

Wiedeń. (B. kor.). Ministerstwo wojny zarządziło, że zawodowi maszyniści i palacze przy pługach parowych i motorowych, a mianowicie ci, którzy już dotąd zwolnieni byli od służby wojskowej lub otrzymali urlop, oraz ci, którzy przy przeglądach uznani zostali za

zdolnych do służby w pospolitem ruszeniu z bronią w ręku, jednakże nie rozpoczęli służby, a także ci którzy przy przyszłych przeglądach uznani będą za zdatnych do służby w pospolitem rzuszeniu z bronią w ręku — zostają na czas nieograniczony zwolnieni od służby.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 5-01-2016

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.