17 maja 1922

Pouczająca statystyka

 

Z Mor. Ostrawy donoszą nam: Wojna i zmienione nią warunki życiowe oddziaływają na wszvstkie warstwy społeczne. Skutki wojny sięgają głęboko w ustrój społeczny, wywierając wpływ ujemny i dodatni. Dyrekcya miejskjej policyi w Morawskiej Ostrawie przeprowadziła zestawienie działalności swej w roku 1915, a z cyfr podanych naszemu korespondentowi wynikają pouczające fakty.

Statystyka policyi odnosi się przede wszystkiem do przestępstw i przekroczeń. Stwierdza ona zmniejszenie się przekroczeń kodeksu karnego. W roku 1914 było takich przekroczeń 7111, w roku 1915 42S9, przeto niemal o 3000 mniej.

 

W szczególności zmniejszyła się liczba wypadków kradzieży o 700, liczba wypadków włóczęgostwa o 800.

Wobec zarządzenia, ograniczającego sprzedaż napojów alkoholowych liczba wypadków pijaństwa, przy których policya musiała interweniować, spadla z 11000 w r. 1914 na 18 (wyraźnie ośmnaście) wypadków w r. 1915.

Łącznie z tem wielkiem zmniejszeniem się pijaństwa zmniejszyła się w tym samym stosunku liczba awantur szynkowych, bijatyk, wypadków zakłócenia spokoju publicznego i t. p.

Podniosła się natomiast liczba wypadków lichwy żywnościowej i przeciwustawowego podbijania cen, która z kilkunastu wypadków w roku poprzednim wzrosła w ostatnim roku do 100.

Nie zdarzały się wypadki kradzieży w składach jubilerskich, zegarmistrzowskich itp., wzrosła zaś liczba wypadków kradzieży środków spożywczych.

Tu zaznaczył się smutny, a zarazem znamienny objaw. O ile ogółem liczba przestępstw zmniejszyła się, o tyle stosunkowo, wskutek braku należytej opieki, wzrosła liczba przestępstw wśród młodzieży a nawet dziatwy. Z początkiem wojny rozpowszechniła się bardzo żebranina dziatwy po ulicach miasta. Zło to zdołano usunąć.

Po za innemi przestępstwami wśród młodzieży, najwięcej stwierdzono wypadków kradzieży środków żywnościowych i węgla. Młodzież, a także dziatwa 9 cio, 10-cio letnia zorganizowana w grupy kradnie węgiel z wagonów, włamuje się do składów żywnościowych, spiżarni i kradnie żywność ze straganów, drób, słoninę, mięso z jatek i sklepów.

Jest to objaw, który stwierdzono j u i w wielu miejscowościach.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 9-02-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.