9 sierpnia 1922

Pogrzeb ś. p. Kazimierza Karskiego, oficera legionów polskich, poległego pod Wojciechowicami

Ś. p. Kazimierz Karski, oficer legionów polskich, dowódca I szwadronu ułanów Beliny, poległ w 27 roku życia. Pochodził ze starej i zasłużonej rodziny ziemiańskiej.

Tradycyę wojacką nosił we krwi. Dziad zginął w powstaniu, a pradziad walczył pod sztandarami Napoleona.

Po ukończeniu szkoły średniej w Warszawie złożył egzamin dojrzałości w Galicyi. Następnie studyował przez dwa lata na Uniwersytecie Lwowskim historyę prawa polskiego. Wreszcie zapisał się na Studyum Rolnicze przy uniwersytecie Jagiellońskim, po ukończeniu którego oddał się z zamiłowaniem pracy na roli.

Od chwili założenia Związków Strzeleckich, był czynnym członkiem tej organizacyi. W październiku wstąpił do ułanów Beliny. Jako dowódca plutonu, prowadził pościg po bitwie pod Konarami. Pod Wojciechowicami zginął w nierównej walce, przeszyty 35-ciu pchnięciami bagnetów, nie chcąc się poddać. Z patrolu, który prowadził, nikt nie ocalał.

Świat, 19/25-02-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.