9 sierpnia 1922

Przewiezienie zwłok ś. p Juliana Bagniewskiego, oficera i Brygady Legionów Polskich

 

Rodzina ś. p. Bagniewskiego, poległego w bitwie z Moskalami pod wsią Zermkami, a pochowanego na cmentarzu we wsi Baćkowicach pod Opatowem, uzyskała zezwolenie władz na ekshumacyę zwłok poległego i przewiezienie ich do parafii Stromiec, gdzie złożone zostały w grobowcu rodzinnym. Przed kilku dniami wydobyto trumnę drewnianą ze zwłokami ś p. Bagniewskiego, włożono ją w trumnę metalową i przewieziono końmi do Radomia. Onegdaj wieczorem ustawiono trumnę na katafalku w kościele Farnym, gdzie w sobotę odbyło się nabożeństwo żałobne, poczem nastąpiło odprowadzenie zwłok do rogatki warszawskiej.

 

W pochodzie żałobnym wziął udział pluton wojska austryackiego, orkiestra wojskowa, reprezentacye Legionów i miejscowych władz wojskowych. prezydent miasta p. Tadeusz Przyłęcki, delegaci komitetu obywatelskiego m. Radomia i komisyi szkolnej. W pochodzie żałobnym wzięły udział wielotysięczne tłumy publiczności.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-02-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.