17 maja 1922

100 „Zeppelin" wykończony.

 

„Münch. Neuesten Nachr." donoszą, że przed niedawnym czasem wykończony został setny już z rzędu Zeppelin. Jestto już 75 okręt powietrzny, skonstruwany przez Niemców od chwili wybuchu wojny.

Ilustrowany Kurjer Codzienny, 24 marca 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.