9 sierpnia 1922

Z frontu Legionów.

Z siedziby komendy Legionów donoszą: Dnia 16 b. m. na wezwanie komendanta Legionów zjechali się komendanci wszystkich pułków legionowych ze wszystkich odcinków rozległego frontu, by uczestniczyć we wspólnej, szczegółowej naradzie. Drugim punktem programu było udekorowanie orderem żelaznej Korony kapitana Władz. Zagórskiego. Otoczony oficerami legionowymi przemówił nacz. komendant Legionów jen. Puchalski, podnosząc pracę i zasługi szefa sztabu Legionów. „Order — za, kończył — który niebawem zawiśnie na piersi kap. Włodzimierza Zagórskiego, jest wysokiem, jak na jego lata, odznaczeniem, jest jednak, jak wiemy tutaj wszyscy, pracowicie zasłużoną nagrodą za trudy i cnoty. Wierzę też, że oficer ten nie zamyka jeszcze szeregu odznaczeń , które w karyerze wojskowej czekają naszego szefa sztabu, jego szerokie piersi pomieszczą i czekają na dalsze i dalsze?”

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-03-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.