17 maja 1922

Weterani 1863 roku

Stanisław Cygański, urzędnik Banku handlowego, osiedleniec na Syberyi, zesłany do wsi Ancy, powiat Kański, gub. Jenisiejska.

August Kręćki, technik Wydziału Drogowego Zarządu Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, na Syberyi kolegujący z Lewandowskim w Irkucku po wyjeździe z Usoli, gdzie był zesłany do robót.

 

Walenty Lewandowski, b. naczelnik Wojewód. Podlaskiego — dowódca, zesłany na osiedlenie do gub. Jenisiejskiej i przewieziony do Irkucka, jako kara za przenocowanie Szlenkiera.

Adolf Łukawski, lekarz weterynaryi, podkomendny Lewandowskiego i towarzysz wygnania do gub. Jenisiejskiej. t w Warszawie.

Maksymilian Malukiewicz, współpracownik redakcyi gazety „Słowo" w Warszawie, kolega wygnania solenizanta nietylko w gub. Jenisiejskiej lecz i dzielący jego losy — w zesłaniu do gub. Irkuckiej. t 1912/V1II.

Jan Massalski, naczelnik Kancelaryi Zarządu Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie — na wygnaniu mieszkaniec miasta Jenisiejska, gdzie był zesłany na osiedlenie.

Henryk Samborski, urzędnik Wydziału Kontroli Rozchodów Dr. Żel. Warsz.- Wiedeńskiej, na wygnaniu osiedleniec gub. Jenisiejskiej.

Ksawery Woyno z Litwy, urzędnik Wydz. Gospodarczego Dr. Żel. Warsz.- Wiedeńskiej, zesłany -do robót do Usoli po sprawie Zabajkalskiej.

Edmund Wroncki, kontroler Dr. Żel. Nadwiślańskiej, b. uczeń Szkoły Głównej, zesłany do gub. Jenisiejskiej, i kolega wygnańców: pułk. W. Lewandowskiego, Stanisława Cygańskiego, Samborskiego. Malukiewicza, Zlasnowskiego.

Jan Zlasnowski, urzędnik Warsz. Towarzystwa ubezpieczeń od ognia, kolega wygnańca pułkownika, zesłany na osiedlenie do gub. Jenisiejskiej.

Świat, 8/14-04-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.