17 maja 1922

Komunikat turecki.

Konstantynopol, 11. kwietnia. (W. T. B.) Na froncie irackim anglicy ponieśli świeżą krwawa klęskę pod Fellahie, tracąc przeszło 3000 zabitych, 1 oficera i kilku szeregowców w jeńcach. Nieprzyjaciel zaatakował dnia 9. kwietnia przed południem wszystkiemi siłami swemi nasze pozycje pod Fellahe, zdołał najpierw z nadzwyczajnemi stratami wtargnąć do części rowów naszych, został tu jednakże bagnetem wygubiony i z resztą odrzucony do swych rowów. Według zeznań jeńców ucierpiała szczególnie 13. dywizja angielska, która swego czasu walczyła nad Dardanelami. Na innych frontach nic się nie wydarzyło.

 

Kurjer Poznański, 13-04-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.