28 stycznia 1922

Pozdrowienia z placu boju

Dla pięknych krakowianek, życząc im bogatych i pięknych mężów, wesołej zabawy na plantach i w parkach krakowskich, oraz serdeczne pozdrowienia zasyłają krakowiacy i ci, którzy mieli zaszczyt poznać ich czar i piękność”. Legioniści : Józef Ziemiański z Krakowa, Miłosław Ziemski i Miechowa,

Józef Schlifurski ze Święcic, Fr. Michalski z Krakowa, Ferdynand Frankowski z Warszawy, M. Sykulski z Warszawy, A. Trembiński z Warszawy, W. Kokoć z Zamościa, A. Michniowski z Krakowa, Zygmunt Grab z Krakowa, A. Niezabitowski z Krakowa, J. B. Ziemiański z Krakowa, A. Kowalski z Podgórza, Z. Nieśmiałek z Krakowa, W. Kulczycki z Krakowa i H. Wójcicki z Krakowa.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10 września 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.