17 maja 1922

Położenie wojenne.

Na za chodzie w odcinku bitwy nad Sommą impet walk w ostatnich dniach osłabł, nieco — głównie także wskutek niepogody. W poniedziałek oddano przeciwnikowi kilka zupełnie rozstrzelonych rowów na wschód od Ginchy i Combles. Zresztą ataki wszystkie odparto.

 

Na wschodzie wojska niemieckie i austro-węgierskie zdobyty przyczółek mostowy pod Zarzeczem nad Słochodem (na północ od linji kolejowej Kowel-Sarny). Na zachód od Lucka nowe ataki rosyjskie się nie powiodły. W Galicji nad Narajówka (na północ od Halicza) zyskano w kontrataku na terenie. W Karpatach bukowińskich natomiast odnieśli rosjanie lokalne sukcesy.

 

Na froncie węgiersko . rumuńskim, i to w południowej jego części, starli się rumuni z wojskami niemieckiemi i zostali odrzuceni za Petroseny. Zdaje się, że rumuni wzięli część sił z tego frontu do Dobrudiy, gdyż stąd donosi komunikat niemiecki, że armia rumuńsko-rosyjska otrzymała posiłki i broni się w nowych pozycjach z największa zaciętością.

 

Kurjer Poznański, 22-09-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.