28 czerwca 1922

Przysięga wojska polskiego

            W sprawie mającego się sformować wojska polskiego otrzymuje prasa warszawska z wiarygodnego źródła następujące interesujące informacye:

            Członkowie Legionu polskiego będą współdziałali przy werbowaniu i zaciąganiu się do szeregów.

            W przysiędze na sztandar, żołnierz polski przysięga na wierność Ojczyźnie polskiej, cesarzowi niemieckiemu,

jako naczelnemu wodzowi w tej wojnie i monarchom obu państw centralnych, jako poręczycielom istnienia państwa polskiego. Przez tę przysięgę na sztandar zostaje usunięte panujące jeszcze mniemanie, jakoby żołnierz polski nie wstępował do szeregów wojska narodowo-polskiego. Przez tę przysięgę na sztandar zostaje wykluczone, jakoby został włączony do "jednej ze sprzymierzonych armii”.

            Język komendy będzie naturalnie polski i przez to już możliwie najmocniej zostanie zadzierzgnięty związek ze sławnemi wspomnieniami wojska polskiego z 1830 roku.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19 listopada 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.