28 czerwca 1922

Nowe płace w Legionach

            Z dniem 1 stycznia 1917 roku przechodzą Legiony polskie, jak donieśliśmy, na etat niemiecki. Wypłata gaż i żołdu będzie się od tej pory odbywała według zasad, obowiązujących w wojsku niemieckiem. O ile oficerowie i chorążowie otrzymują obecnie wyższe pobory, aniżeliby im sją należały według zasad niemieckich, to będą te wyższe pobory na razie i nadal pobierali.      Ponieważ chorążym przysługiwał w Legionach charakter oficerów, będą i nadal za oficerów uważani, jednakowoż dalsze mianowania na chorążych nie będą miały więcej miejsca.

            Rodziny podoficerów i żołnierzy otrzymują zasiłki, wynoszące miesięcznie dla żony 15, a dla dziecka 7 i pół marki.

            W porównaniu z obecnie pobieranymi zasiłkami,

rodziny Legionistów otrzymałyby mniej, jest jednak nadzieja, że rząd austryacki uzupełni ze swych funduszów nowe zasiłki do wysokości dawnych, to znaczy obecnie pobieranych.

            I tak obecny zasiłek dla żony podoficera i żołnierza wynosi z reguły miesięcznie we Lwowie 37 kor. 80 hal., w Krakowie 30 kor., w innych częściach Galicyi 25 kor. 05 hal., w Królestwie 36 kor., gdy w przyszłości zasiłek dla żony wynosiłby jednolicie (licząc markę po 1 kor. 50 hal.) miesięcznie 22 kor. 50 hal.

            Jeszcze niekorzystniej przedstawiałby się stosunek nowych, a dawnych zasiłków dla dzieci podoficerów i żołnierzy, między rokiem 8 a 15. Kiedy bowiem według dotychczasowych norm dziecko powyżej 8 lat otrzymywało cały zasiłek, to w przyszłości mają dzieci do 15 lat otrzymywać tylko połowę nowego zasiłku, to znaczy miesięcznie po 7 1 pół marki. A więc w miejsce 37 kor. 80 hal., względnie 36 koron, wreszcie zamiast 25 kor. 65 hal., tylko 11 kor. 25 hal.

            Do zasiłku mają również prawo krewni w linii wstępnej, rodzeństwo, nieślubne dzieci i t. d. i to mniej więcej pod dotychczasowymi warunkami.

            Dodatki na wyekwipowanie polowe wynoszą dla oficerów od kapitana w górę 320, od porucznika w dół 240 marek rocznie.

            Relutum wynosi dziennie półtorej marki. — Oficerowie otrzymują dodatek do relutum, wynoszący w Warszawie 5, wszędzie indziej 3 marki dziennie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31 grudnia 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.