17 maja 1922

Z Anglji.

 

Londyn, d. 27. Rząd angielski postanowił powiększyć swe wojska o milion jeszcze ludzi. Na wiosnę siły Anglji mają dojść do pięciu miljonów żołnierzy i oficerow. Obecnie Anglja ma na wojnie 4 miljony wojska; z tej liczby tylko półtora miljona znajduje się na granicy bojowej we Francji i Belgii.

 

Gazeta Świąteczna, 31-12-1917

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.