16 stycznia 1922

Wymiana wszystkich liczących ponad 60 lat wojskowych

Rosyjski rząd zgodził się na wymianę wszystkich jeńców wojennych, liczących ponad 60 rok życia. Wszyscy członkowie rodzin takich jeńców wojennych w tym wieku, mogą prosić o wymianę tychże i mają w tym celu wnieść podania wolne od stempla do 10 oddz. dla jeńców wojennych w ministerstwie wojny (10 Kgf. des K. M.), a przytem podać dokładnie oddział wojska, szarżę, nazwisko,wiek i miejsce internowania.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 6 maja 1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.